Støttepartnere: reservedeler-online

60 år siden Sputnik startet romalderen

Bipp – bipp – bipp – jubileum

For bare 60 år siden, den 4. oktober 1957, skjøt Sovjetunionen ut verdens første satellitt Sputnik 1. Med den var romalderen – og romkappløpet igang. Les videre

Publisert i Romfart | Merket med , , | Skriv en kommentar

Jorden skulle lidd samme skjebne som Venus

Søsterplanetene jorden og Venus. Bilde: ESA.

Venus er jordens søsterplanet på mange måter: Begge er silikonbaserte steinplaneter på omtrent samme størrelse med aktiv vulkanisme. Og begge ligger innenfor den såkalte gullhår-sonen (Goldilock zone), der strålingen fra solen er såpass moderat at vann teoretisk sett kan opptre i alle tre faser – som flytende vann, is og vanndamp.

Men der slutter også enhver likhet. Venus er et mange hundre grader varmt helvete. Den har en ekstremt tykk CO2-atmosfære der drivhuseffekten har gått amok og svovelsyre har rollen som regn. Jorden en grønn oase dekket av 70% vann med en tynn oksygenrik atmosfære og 7 milliarder mennesker…

Karbonet som forsvant

En ny studie fra universitetet i Heidelberg har påvist at egentlig skulle jorden vært som Venus på grunn av det høye karboninnholdet i kometer. Kometer anses nemlig som de første byggesteinene til planetene, og kometer fra det ytre solsystem inneholder hele 10% eller mer karbonforbindelser. Det er derfor en gåte hvorfor jorden bare inneholder 1/2000 del karbon.  Les videre

Publisert i Solsystemet | Merket med , , , , , , | Skriv en kommentar

Første gravitasjonsbølger registrert av tre detektorer

Mindre enn to år etter at de to LIGO-observatoriene i USA registrerte de første gravitasjonsbølgene, har også det italienske VIRGO-observatoriet startet opp. Idag ble de første gravitasjonsbølgene offisielt bekreftet av alle tre. Dette er det endelige gjennombruddet for en helt ny type astronomi.

Det nye VIRGO gravitasonsbølge-observatoriet ligger i Nord-Italia, på slettene rett sør-øst for Pisa. På bildet ses de to 3 kilometer lange armene vinkelrett i L-form der splittet laserlys fanger opp som ørsmå tidsforsinkelser mellom de to når en gravitasjonsbølge passerer. Bilde: EGO/VIRGO.

Det var Albert Einstein som for over 100 år siden forutså at voldsomme kosmiske kollisjoner mellom nøytronstjerner eller sorte hull ville frigjøre så mye energi at det ville skape en ørliten strekkbølge i selve verdensrommet (space-time) som så ville spre seg utover universet med lysets hastighet.

I mange år har forskere klødd seg i hodet for å finne en måte å registrere disse bølgene på. Først etter gjennombruddet med kvantefysikk som blant annet har gitt oss laserlys, atom-ur og halvledere (computere!) har man klart å finne metoden.

Teknologien er like enkel som den er avansert (sic!): Ved å splitte laserlys i to lange lysstråler vinkelrett på hverandre, kan man fange opp strekkingen av rommet når en gravitasjonsbølge passerer. Dette vil registreres som ørsmå tidsforsinkelser mellom de to strålene. LIGO fikk sitt første gjennombrudd for mindre enn to år siden da de første bølgene ble bekreftet. Nå har også VIRGO i Italia kommet på banen, og disse tre har idag for første gang bekreftet registrering av samme gravitasjonsbølger i alle tre observatoriene.

Gravitasjonsbølgene som passerte jorden 14. august ble registrert av alle de tre observatoriene samtidig. Øverst er hovedsignalet, nederst selve bølgene etter at støy er trukket fra. Bilde: LIGO/VIRGO.

Ikke bare bekrefter dette nok en gang Einsteins teori og vår forståelse av universet. Med tre observatorier i drift kan man gjennom triangulering mer presist plassere hvor på himmelen utbruddet kom fra, og dermed lettere klare å følge opp med observasjoner i vanlige teleskop.

Vi kan nå vente oss stadig mer presis kunnskap om hva universet er og hvordan det virker. Om få år regner man med å sende ut tilsvarende observatorier i rommet. Disse vil være følsomme for både større og mindre kosmiske hendelser enn de bølgelengdene LIGO og VIRGO er bygget for å fange opp. I teorien skal det være mulig å observere bølger helt tilbake fra da universet ble dannet – selve det store smellet (Big Bang). Ved hjelp av kunnskap om det aller minste – nemlig kvantefysikken, er vi med andre ord nå i stand til å observere selv det aller største.

Dagens offentliggjøring er 3-0 til Einstein og vitenskapen. Minst!!

Publisert i Universet | Merket med , , , | Skriv en kommentar

Cassini – Do not go gentle into that goodnight

Do not go gentle into that good night

Dylan Thomas, 1914 – 1953

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright
Their frail deeds might have danced in a green bay,
Rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,
And learn, too late, they grieved it on its way,
Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight
Blind eyes could blaze like meteors and be gay,
Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,
Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.
Do not go gentle into that good night.
Rage, rage against the dying of the light.

Publisert i Romfart, Solsystemet, Universet | Merket med | Skriv en kommentar

Farvel Cassini <3

Cassini-sonden styrtes inn i Saturns atmosfære på fredag. Illustrasjon: NASA. 

Idag justerer romsonden Cassini kursen for en siste nærpassering forbi Saturns måne Titan før den styrter inn i Saturns atmosfære på fredag. Etter 19 år og 11 måneder i rommet er det slutt.  Les videre

Publisert i Romfart, Solsystemet | Merket med , | Skriv en kommentar

Voyager-sondene 40 år på vei mot stjernene

Voyager 1 og 2 er to identiske romsonder som fortsatt er operative og på vei mot stjernene 40 år etter oppskyting. Bilde: Wikipedia commons.

I disse dager har Voyager 1 og 2 vært på vei mot stjernene i 40 år. Ingen andre romferder har over så lang tid gitt oss så mye kunnskap som nettopp disse. Underveis har de til sammen besøkt alle de ytre planetene og gitt oss førstegangsbilder av måner, ringsystemer og planetene selv som har snudd opp ned på mye av vår kunnskap. Og begge er fortsatt operative – og vil være det i nærmere 15 år til! Les videre

Publisert i Romfart, Solsystemet | Merket med , , | Skriv en kommentar

Total solformørkelse i USA, delvis i Sør-Norge

«The Great American Eclipse» vil være synlig også fra Sør-Norge som en delvis solformørkelse rett før solnedgang. Klikk for interaktivt kart med eksakte tider! Bilde: Google Maps/Xjubier.

«The Great American Eclipse» – årets totale solformørkelse – vil gå tvers over USA i dag fra kyst til kyst. Med direkteoverføringer fra NASA og norske Timeanddate vil også nordmenn kunne følge totalformørkelsen direkte. I Sør-Norge får vi delvis solformørkelse mellom 20:39 og 21:04 avhengig av sted. Les videre

Publisert i Se fra Norge, Solsystemet | Merket med , , | Skriv en kommentar

Asteroide 3122 Florence nærpassering lett synlig

Illustrasjonsbilde: The Watchers.

Asteroiden 3122 Florence passerer jorden trygt 1. september med 18 ganger avstanden til månen (0,047 AU). Med en størrelse på over 4 km vil den være synlig fra Norge selv med mindre teleskop også dagene før og etter. Beste tips er 2. september. Da står den rett under stjernebildet Delfinen og skal være lettere å finne, se kart under. Les videre

Publisert i Se fra Norge, Solsystemet | Merket med , , | Skriv en kommentar

Kina med kvantekryptering via satellitt

Albert Einstein kalte kvante-sammenfiltring «spooky action at a distance» og støttet ikke teorien. Bilde: Wikipedia commons.

Albert Einstein sa om tilfeldighetene til kvantepartikler at
«Gud kaster ikke terning» ,
og kalte sammenfiltring for
«Spooky action at a distance» – «spøkelser på avstand».

Mange steder samtidig

Det første utsagnet henviste til sannsynlighets-spredningen til kvantepartikler. Disse opptrer nemlig som en spredning av muligheter inntil de blir målt. F.eks et elektron kan dermed være «mange steder samtidig», og først når det blir målt er man sikker på hvor det er.

Einstein mente at dette ikke kunne stemme, men at alle partikler måtte være forutbestemte. Det bare virket som de oppførte seg tilfeldig.

Sammenfiltring

Den andre effekten kommer som en pussig følge av den første: Kvantepartikler kan nemlig opptre i par. En lyspartikkel kan splittes i to, slik at de to partiklene speiler hverandre med motsatte egenskaper. De sies da å være sammenfiltret. Les videre

Publisert i Romfart | Merket med , , | Skriv en kommentar

San Lorenzos tårer – Perseidene 12-13. august

Stjerneskuddstorm. Dette viser flere enkeltbilder lagt oppå hverandre. Bilde: NASA/JPL.

Perseidene stjerneskuddstorm topper seg i år natten mellom lørdag 12. og søndag 13. august. Da passerer jorden gjennom den tetteste delen av støvskyen etterlatt av kometen 109/P Swift-Tuttle. Dette er en periodisk komet med diameter på 10 km og en omløpstid rundt solen på 133 år. Når disse støvkornene treffer atmosfæren brenner de opp på grunn av friksjonen mot luftmolekylene. Det er dette vi ser som stjerneskudd, altså meteorer. Les videre

Publisert i Se fra Norge | Merket med , , , , | Skriv en kommentar